Výpis referencí – 2015

D1 Oprava říms, koroze, obnažené výztuže

Typ stavbyMost
InvestorŘSD ČR, SSÚD Domašov
Cena1 262 812,30 Kč bez DPH
Termín realizace12/2014 – 06/2015
Lokalitamost D1-223 na dálnici D1 v km 186,9
 Dálniční most ev. č. D1-223..1 přemosťuje komunikaci III/15268. Současný stav říms je ve velmi špatném technickém stavu. Příčinou současného stavu je stáří, opotřebení a kvalita betonu stávajících říms. Beton říms hloubkově degraduje, jsou odražené vrstvy výztuže vrstevně koroduje.
Předmětem údržby je provedení nových říms. S výměnou říms nezbytně souvisí provedení zábradelního svodidla s odpovídající úrovní zadržení, provedení mostních závěrů v římsách a v přilehlé vozovce, přilehlá vozovka u římsy, návaznost izolace, údržba mostních odvodňovačů a přeložka kabelového vedení. 
Zpátky na výpis referencí