• Odstranění havarijního stavu mostu Bráfova

    07/2014 - 09/2014 detail

Napište nám

Vybraná reference

Zkapacitnění Štěrboholské radiály v Praze 10

Most08/2014 – 09/2014 Most se nachází v intravilánu města Prahy, převádí silniční dopravu na Štěrboholské radiále přes železnici, komunikaci a chodník. Délka přemostění činí 91,75 m a šířka mostu je 18,62 m.
Předmětem provedených prací bylo odstranění vozového souvrství a mostního svršku na povrch nosné konstrukce, provedení nové vyrovnávací ŽB desky, betonáž říms mostu, očištění ložisek, natření ocelových desek ložisek, výměna mostních závěrů, protikorozní ochrana, nátěr ocelové konstrukce, provedení izolace, vozovky, obslužné chodníky na levé ipravé straně, nové zábradlí a svodidla. Dále byla provedena sanace nosné konstrukce a spodní stavby a zbudována protihluková stěna na mostě a křídlech. 
detail