• Odstranění havarijního stavu mostu Bráfova

    07/2014 - 09/2014 detail

Napište nám

Vybraná reference

Oprava propustků na sil. I/27

propustek07/2014 – 09/2014 Z důvodu havarijních stavů byly propustky vyměněny za nové trubní propusti z ŽB trub. Součástí byla oprava krytu vozovky, zpevnění dna příkopů, nová šikmá vtoková a výtoková čela z lomového kamene, popř. výměna svodidel.
Předmětem opravy byl propustek č. 27-518 v km 198,737 za Javornou na Železnou Rudu v délce 11,60 m, propustek č. 27-522P v km 199,936 před Starým Brunstem u Železné Rudy v délce 13,25 m, propustek č. 27-526P v km 202,132 za Starým Brunstem u Žel. Rudy v délce 14,35 m a o propustek č. 27-535P v km 207,798 před městem Železná Ruda, u autokempu v délce 11,55 m. 
detail