• Odstranění havarijního stavu mostu Bráfova

    07/2014 - 09/2014 detail

Napište nám

Vybraná reference

Modernizace mostu ev. č. 214 10-2 Stebnice

Most03/2014 - 06/2014

Most ev.č. 21410-2 se nachází v intravilánu obce Stebnice, převádí silniční dopravu na silnici III. třídy přes Stebnický potok. Rekonstrukce mostu spočívala v kompletní demolici původního objektu a nahrazení novou ŽB rámovou konstrukcí.
Předmětem stavebních prací bylo provedení mostního provizoria, bourání mostu a provedení mostu nového (betonáž mostovky, říms, opěrné zdi), provedení izolace, živičné vozovky, montáž svodidel a zábradlí. Délka přemostění činí 6,15 m a šířka mostu 7,75 m.

detail