• Odstranění havarijního stavu mostu Bráfova

    07/2014 - 09/2014 detail

Napište nám

Vybraná reference

I/11 Týniště nad Orlicí, most ev.č. 11-049a

Most04/2015 - 12/2015

Most ev.č. 11-049a přemosťuje jednokolejnou elektrifikovanou železniční trať a komunikaci III. třídy. Mostní objekt je o čtyřech polích. Nosná konstrukce je prefabrikovaná, tvoří ji podélně předepnuté prefabrikáty KA 73/15.
Z důvodu špatného stavebně-technického stavu je nutno provést rekonstrukci. V rámci bouracích stavebních prací bude provedeno odstranění mostního svršku a mostního vybavení. Bude odstraněna stávající hydroizolace a vyrovnávací ŽB monolitická vrstva na celém mostu.
Dále bude provedeno ubourání nadpodporových příčníků a obnaženy konce předpjatých nosníků. Vybourány budou také otvory do části horních desek prefabrikovaných nosníků. Spolu se závěrnými zídkami budou kompletně odstraněny přechodové desky. Dále budou ubourány horní povrchy ŽB křídel a v místě napojení křídel na opěry také ubourání křídel na úroveň úložného prahu.

detail