• Odstranění havarijního stavu mostu Bráfova

    07/2014 - 09/2014 detail

Napište nám

Vybraná reference

I/43 Brno, most ev. č. 43-002a

Most11/2013 – 12/2014, dokončení jaro 2015 Předmětem prací byla rekonstrukce dvou samostatných mostů 43-002a.1 a 43-002a.2 v havarijním stavu. Mosty přemosťují čtyřpruhovou komunikaci II/640 (ulice Hradecká) a chodník.
Nosnou konstrukci tvoří u každého mostu ocelový komorový nosník s vyloženými konzolami. Mostovka je přímo pojížděná ocelová. Nosnou konstrukci bylo nutno během rekonstrukce zvednout a uložit na montážní podpěry.
Součástí provedených stavebních prací bylo odstranění mostního svršku, vybourání mostních závěrů a závěrných zdí, odstranění části ocelové konstrukce postižených korozí, nahrazení novými prvky, tryskání původního nátěru ocelové konstrukce a aplikace nového nátěru. Dále byla provedena výměna ložisek, osazení mostních závěrů, provedení nového příslušenství, sanace povrchu betonových konstrukcí a provedení nové vozovky vč. izolace. 
detail